Fælles arealet:

Afgrænsning:  Området er defineret i lokalplan 493 af Esbjerg kommune.Drift:  græsset skal klippes, plante bedene skal renholdes og legegpladsen vedligeholdes.Vedligeholdelse:  Grundejerne betaler for det meste af vedligeholdelsen - der er stadig fælles arbejdsdage, men det er hyggeligt og giver et godt samarbejde på gaden.  

Tidligere blev der godkendt en vedligeholdelsesplan på generalforsamlingen 2013, hver grundejer har fået tildelt et lille stykke som de skal vedligeholde sammen med en nabo. Men det gav for mange udfordringer og forskelligt plajeniveau, derfor senere ændret.Nye planlagte anlæg: - pt. ingenPlanlægning og anlæg: 

2017: Plantebedet mod tværstien, fik bunddækkende beplantning.

2016: Bænke til fælles brug, opstillet ved lagepladsen

2015: Udlagt nyt flis, ellers et stille år.

2014: Volden mellem nr. 36 og 38 er fjernet

2013: Legepladsen i syd, som er tiltænkt de lidt større børn, er færdig. 

2012:  Legepladser er blevet anlagt og den lille i midten er taget i brug, pladsen i syd mangler kun lidt som monteres til foråret. Beplantningen er etableret efter den tidligere godkendte beplantningsplan.

2011:  Bestyrelsen har vinteren igennem arbejdet på at få finansieret etablering af fællesarealerne.

Møder og efterfølgende ansøgning til LAG, som arbejder med forskønnelse af landsbyer, blev afsendt - se projektbeskrivelsen.
Råskitse/rammeskitse blev udarbejdet - se skitsen.
Tilsagn fra LAG modtaget 3/3-2011

Generalforsamlingen besluttede at iværksætte planlægningen og økonomiske rammer er aftalt til max. 3000,- kr. pr. grundejer.

Arbejdsgruppe skal stå for planlægningen - arbejdsgrupperne har arbejdet og der har været en stor interesse for at deltage i arbejdet, som blev opdelt i et planteudvalg og et aktivitetsudvalg. Høring om placering af legeplads og høring om det samlet fællesområde.

Legeplads i centrum er blev næsten færdig til at de første børn kan lege der.
Plantearbejdet er planlagt og det er vigtigt at så mange som muligt deltager.
Anden etape af plantearbejdet bliver til næste forår. 

2010:  Beslutning om jordarbejde på fællesområdet - jorden blev grubbet, pløjet, planeret og der blev etableret græsplane

2009:  De første beboer flytter ind og flere grunde bliver solgt. Der blev afholde ide møde for medlemmerne - som var opdelt i 3 grupper, beplantning og udsmykning, børn og unge,  rekreativ og voksne.

2008: Området blev udstykket og grundene sættes til salg.