Foreningen:

Oprettet efter krav fra Esbjerg Byråd via lokalplan 493.
Formål: Anlæg, drift og vedligeholdes af fællesarealer omtalt i lokalplan 493.
Medlemmer: ALLE som ejer en grund på Guldagergårdsvej, har pligt til medlemskab af grundejerforeninge
Vedtægter, godkendt af Esbjerg kommune - læs dem her
Referater:   se i arkivet

Bankforbindelse:  Foreningskonto i Andelskassen: Reg.: 5951, Konto: 1066231

CVR nr:  33171390Bestyrelsen:

Formand:                       Carloline, Guldagergårdsvej 12
Kasserer:                       Søren, Guldagergårdsvej 40
Bestyrelsesmedlem: Ida, Guldagergårdsvej 30
Bestyrelsesmedlem: Anne, Guldagergårdvej 23
Bestyrelsesmedlem: Michael, Guldagergårdvsej 53a